O spoločnosti

O spoločnosti

Slovenská psychotronická spoločnosť je občianskym združením členov so záujmom získavať informácie o súčasných výskumoch javov, ktoré psychotronika skúma. Členom SPS môže byť dospelý občan SR a ČR, prípadne i zahraničný Slovák alebo Čech. SPS organizuje každoročne odbornú dvojdennú konferenciu, kde sa prezentujú výsledky výskumov, teoretické objasnenia a referáty z pomedzných oblastí s dosahom na psychotronické javy. SPS usporadúva pre členov štvorročné behy seminárov dvakrát ročne po tri dni – spolu 8 seminárov v jednom behu, semináre sú určené pre záujemcov o podrobnejšie a systematické spoznanie teoretických základov výskumu energoinformačných systémov.

© 2022 Frontier Theme