História spoločnosti

Za pojem psychotronika a rozbehnutie výskumu vtedy nazývaného ako výskum dištančných interakcií medzi človekom a jeho prostredím vďačíme francúzskym odborníkom, ktorí na báze už vtedy prekonanej parapsychológie vymedzili nové i zabehnuté postupy a objekty výskumu a to postupne začiatkom 60. rokov 20. storočia. V bývalej ČSR sme v r. 1967 oficiálne začali s budovaním organizácie, ktorá by sa mohla venovať tejto problematike. Skupina šiestich záujemcov s rozličným odborným zameraním – fyzik, antropológ, sociológ, matematik a lekári – v priebehu troch rokov rozbehla činnosť dvoch experimentálnych pracovísk na pražských vysokých školách a nadviazala i medzinárodnú výmenu skúseností. V r. 1973 sme usporiadali v Prahe 1. svetový kongres psychotroniky s účasťou tisícky záujemcov a viac ako 100 prednáškami. Tam sa založila IAPR (International Association for Psychotronic Research – Medzinárodná asociácia pre psychotronický výskum/, ktorá mala potom ďalšie kongresy v Paríži, Tokiu a Monte Carle. U nás sa podarilo začleniť psychotronikov na Slovensku s federálnou pôsobnosťou najprv v rámci Sekcie psychotroniky Slovenskej lekárskej spoločnosti, ale pretože záujem o prácu bol i mimo lekárov, vytvorila sa Komisia psychotroniky v rámci Vedecko-technickej spoločnosti. Tá zorganizovala okrem mnohých konferencií a seminárov vnútroštátnych i medzinárodných aj 5. svetový kiongres IAPR v Bratislave v r. 1983. Konal sa celý týždeň v celej budove dnešného Istropolisu a priľahlého Domu techniky, zúčastnilo sa ho vyše 1500 účastníkov a odznelo tam v 7 sekciách vyše 300 referátov, ktoré vyšli v trojzväzkovom zborníku. V r. 1986 sa začali semináre, ktoré pokračujú ako sme spomenuli vyššie. V r. 1990 po zániku VTS sa vytvorila samostatná SPS a pretože podobná spoločnosť v ČR neexistuje, slúži naša Spoločnosť i pre záujemcov z ČR.

© 2022 Frontier Theme