Prihláška za člena

Zdvorilo Vám oznamujeme, že výška členského na rok 2024 je nasledovná:

Plné členské na rok 2024 je vo výške 20€.

Zľavnené členské na rok 2024 (študenti,ŤZP,dôchodci) je vo výške 10€.

Prihlášku za člena SPS a všetky informácie o úhrade členského nájdete nižšie. Prosíme o jej vypísanie, ak máte záujem sa stať členom SPS alebo obnoviť/predĺžiť svoje členstvo v SPS:

Dátum poslednej úpravy: 26. 8. 2023

© 2023 Frontier Theme