Plánované podujatia

Semináre 16. aj 17. behu, ktoré sme plánovali uskutočniť v roku 2020 boli zrušené pre pandémiu a legislatívne obmedzenia, ktoré bola vyhlásené v marci roku 2020 a pretrvávajú dodnes.

Z rovnakých dôvodov sa v rokoch 2020, 2021 a 2022 neuskutočnila ani postgraduálna prednáška pre absolventov seminárov.

Pre nový koronavírus sme v rokoch 2020, 2021 a 2022 zrušili aj Kongres psychotroniky.

Ak bude v roku 2023 možné uskutočniť niektorú z vyššie uvedených akcií, termíny včas oznámime.

 

 

© 2022 Frontier Theme